Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DINER KORTINGSKAART (DKK)

1. Definiëring en specificering van begrippen

1.1 Concept
Het concept van de DKK heeft als doel consumenten aan te sporen vaker uit eten te gaan. Deelname aan DKK voor restaurants is gratis, mits deelnemer op de zelf geselecteerde dagen een korting van 25% berekent aan de houder van een DKK.

1.2. Vestigingsadres Diner Kortingskaart BV.
Asterweg 20 B2
1031 HN Amsterdam

1.3. Deelnemer
Het restaurant dat zich d.m.v. de ondertekening van het deelnameformulier tot deelnemer verklaart aan de DKK formule.

1.4. Houder Diner Kortingskaart
De consument die houder is van de DKK.

2. Spelregels deelname concept

2.1. Deelnamekosten
Er zijn geen kosten aan deelname aan het concept van DKK verbonden.

2.2. Korting aan de DKK houder

2.2.1. Deelnemende restaurants verklaren, d.m.v. ondertekening van het deelnameformulier, 25% korting te berekenen aan houders van de DKK, op vertoon van de DKK en mits door de consument voldaan is aan de onder artikel 3 omschreven condities.

2.2.2. De korting die de deelnemer berekent geldt over het totaalbedrag van de rekening van een gezelschap van maximaal vier personen, behorende bij diegene die de DKK toont. Gasten die met creditcard betalen in combinatie met de DKK hebben slechts recht op 20% korting. Korting behoeft niet te worden verleend op producten met een (wettelijke) vaste prijs, zoals sigaretten, kranten etc.

2.3. Deelname geldt voor onbepaalde tijd en kan worden beëindigd d.m.v. schriftelijke opzegging.

3. Bijzonderheden

3.1. Reservering DKK houder
Gasten dienen bij het maken van een reservering, tenminste een uur voor aanvang van lunch of diner, kenbaar te maken dat zij de DKK willen gebruiken. Deelnemende restaurants kunnen ten tijde van de reserveringsaanvraag op basis van beschikbaarheid bepalen of zij houders van DKK accepteren.

3.2. Recht van deelnemer t.a.v. reservering
De deelnemer heeft het recht om de condities ten aanzien van de consument minder streng te hanteren als omschreven onder artikel 3.1. Echter, de restaurateur kan deze condities niet met eigen voorwaarden uitbreiden.

3.3. Recht van deelnemer t.a.v. organisatie DKK
De restaurateur zal de onder 3.2. bedoelde rechten niet misbruiken ten nadele van Diner Kortingskaart BV.

4. Beëindiging van deelname aan DKK

4.1. Beëindiging van deelname door DKK
DKK behoudt het recht om een restaurant, ter bescherming van de kwaliteit van haar product, (voortzetting van) deelname aan het concept te ontzeggen.

4.2. Beëindiging van deelname door de deelnemer
Deelnemende restaurants kunnen zich schriftelijk afmelden voor deelname, d.m.v. het zenden van een schriftelijk bericht aan de Diner Kortingskaart BV, Asterweg 20 B2, 1031HN Amsterdam. Tot bevestiging door Diner Kortingskaart BV van de ontvangen opzegging van de overeenkomst wordt er van het restaurant wel verwacht de DKK te blijven accepteren. Aan opzegging zijn geen kosten verbonden.

6. Licenties (partners)
DKK behoudt zich het recht voor om op de zakelijke markt kaarten uit te geven met een geheel eigen vormgeving, die afwijkt van de standaard vormgeving van de DKK, mits het DKK logo herkenbaar op de voor- of achterzijde van de betreffende kaart weergegeven is.

7. Promotie op de website
Deelnemende restaurants worden gepresenteerd en gepromoot met beschrijving en desgewenst foto's en/of logo op de website van DKK; www.dinerkortingskaart.nl.