Privacy

Diner Kortingskaart BV (DKK) stelt uw interesse in ons product alsmede uw bezoek aan onze internetsite zeer op prijs. Bij DKK doen wij ons best om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven en is het voor ons belangrijk dat u zich bij het bezoeken van onze internetsite op uw gemak voelt. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt worden voor marketing- en promotiedoeleinden. Tevens kan DKK besluiten om uw gegevens ter beschikking te stellen aan bedrijven waarvan zij vindt dat deze u aantrekkelijke aanbiedingen kunnen doen.

U kunt ten allen tijde kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, via onderstaande communicatiekanalen. DKK streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen past DKK technische en organisatorische maatregelen toe.

U heeft altijd de mogelijkheid om u tot DKK te wenden met het verzoek u mede te delen of uw betreffende gegevens in een bestand zijn opgenomen en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek zal DKK u de gewenste informatie verschaffen. Desgewenst kunt u verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen.

Het is mogelijk dat persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid en in opdracht van DKK door een derde partij worden verwerkt. DKK draagt er zorg voor dat deze derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de registratie van uw persoonsgegevens. Daarnaast ziet DKK er op toe dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit reglement staat omschreven.

Door gebruik te maken van de producten en diensten van DKK stemt u als bezoeker, geïnteresseerde of als klant in met de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in dit reglement.

Omdat DKK steeds streeft naar unieke adresseerbaarheid vraagt zij u uw gegevens naar waarheid te verstrekken. Mocht u uw gegevens niet naar waarheid verstrekken, dan kan DKK niet instaan voor de kwaliteit van haar dienstverlening.

Neem contact met ons op voor meer informatie.